• ساعت : ۱۰:۱۶:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 808
اقدامات اجرایی برای انتخاب پرستاران نمونه سال 1401
هدف موسسه از این کار توسعه کرامت انسانی و ایجاد انگیزه در بین نیروهای تحت پوشش می باشد.

موسسه کارآفرینان آواسلامت به مانند سالهای گذشته خود را متعهد می داند تا از پرستاران نمونه خود که در طول سال گذشته مشغول به خدمت رسانی می باشند تجلیل و قدردانی نماید. به همین منظور اقدامات اجرایی این فرآیند را با ایجاد کارگروه روز پرستار و مکاتبه با دانشگاهها از ماه مهر آغاز نمونه است. فرآیند انتخاب افراد نمونه با همکاری مدیران دانشگاهها و مراکز درمانی صورت می پذیرد. این انتخاب بر اساس استانداردهای دانشگاههای علوم پزشکی و همانند معرفی سایر پرستاران شاغل در این مراکز انجام می شود.

هر ساله از پرستاران نمونه آوایی با همکاری مدیران دانشگاه ها در مراسمی که به همین عنوان در دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می گردد قدردانی می گردد.

با تصمیم کارگروه و مساعدت معاونت پرستاری وزارت بهداشت از تعدادی از پرستاران نمونه آوایی به منظور تجلیل و تشکر در مراسم کشوری روز پرستار که با مدیریت معاونت پرستاری وزارت بهداشت برگزار می شود، دعوت به عمل می آید.

هدف موسسه از این کار توسعه کرامت انسانی و ایجاد انگیزه در بین نیروهای تحت پوشش می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0